Odporúčané ordinácie a internetové zdroje

Naša inštruktorka Frída Gedeonová odporúča:

 
Doc. Dr. Tomáš Fait, PhD.
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN Praha, Apolinářská 18, Praha 2
Ambulance gynekologické endokrinologie - tel: 224 967 118
Centrum asistované reprodukce - tel: 224 967 418
 

www.kurzy-hormonalni-jogy.cz - Hľadáte cvičenie jógy v Českej republike? Neváhajte a navštívte našu českú stránku.

www.sladilka.cz - Zábava pre mamičky s deťmi, babičky s vnúčatkami, aj pre toho, kto má radosť z krásy na tanieri. 

www.fertility.sk - Tehotenstvo, plodnosť a zdravie. Neplodnosť a riešenie problémov. Nezávislé informácie z oblasti modernej medicíny, aj tradičnej prírodnej liečby.

www.FertilityCoaching.sk, Mgr. Marcela Korčeková - Kouč, psychológ